За Клуба


Клуб Булдог – България е основан през 1995г. като сдружение с нестопанска цел, което да обединява собственици и любители на породата Английски Булдог.

Клубът е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел на Република България.

Клуб Булдог – България е единствената киноложка организация за породата Английски булдог, призната от Българската Републиканска Федерация по Кинология (БРФК) и Международната Федерация по Кинология (FCI).

Дейността на Клуб Булдог – България е свързана с популяризиране на породата     Английски Булдог, съдействие, подпомагане и конролиране на чистопородното развъждането на породата.

Клубът оказва постоянен контрол върху развъждането на породата с цел да не се допускат нечистопородни кучета, кучета със съмнителен произход и без родословия до разплод, за да може да се подобряват интериорните, екстериорните черти и здравето на кучетата.

Клубът регулярно организира екстириорни изложби с едни от най-добрите съдии на породата и семинари с ветеринарни специалисти.

Клуб Булдог – България се ръководи от Управителен съвет от трима души, избран от Общото събрание с мандат от 5 години в състав:

Председател на Управителния съвет: Иван Иванов

Членове на Управителния съвет: Валери Пеев,  Николай Жейнов.

Клуб Булдог – България приветства за свои членове всички собственици и любители на породата Английски Булдог.

 

С най-добри пожелания от Управителния съвет на Клуб Булдог – България.