Регистрация


Двойна Специализирана Клубна Изложба

Име на кучето:
Микрочип:
Регистрационен номер:
Родословие:
Сканирано копие на родословието (формат gif, jpg, png или pdf, максимален размер на файла - 10mb).
Дата на раждане:
Цвят:
Пол:
Баща:
Майка:
Клас:
За регистрация в клас шампиони трябва да бъде представено копие на съответния сертификат заедно със заявката за участие. В противен случай кучето ще бъде записано в открит клас.
Сертификат:
Сканирано копие от шампионски сертификат (формат gif, jpg, png или pdf, максимален размер на файла - 10mb).
Производител:
Собственик:
Телефон:
Email:
Адрес:


Забележка : Всички полета са задължителни